Prawo Cywilne

Reprezentacja w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in:

  • Sporządzanie umów,
  • Sporządzanie opinii prawnych,
  • Sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, współwłasność,
  • Sprawy z zakresu prawa osobowego,
  • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
  • Sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
  • Prawo mieszkaniowe.