Prawo Administracyjne

Reprezentacja w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

  • Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Odwołania od decyzji administracyjnych,
  • Odwołania od decyzji urzędów skarbowych,
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.