Obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka Macieja Muchy oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych działających zarówno jako osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą jak i w formie osób prawnych. W zależności od wyboru Klienta, Kancelaria świadczy pomoc prawną w ramach stałej obsługi prawnej bądź też przy zleconych sprawach. Zespół prawników Kancelarii gwarantuje stały nadzór prawny nad działalnością przedsiębiorstwa, dyspozycyjność, szybkość i łatwość rozwiązywania problemów prawnych oraz dogodne formy rozliczeń. Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu:


 • Bieżącej obsługi prawnej:
  • Sporządzanie umów i opinii prawnych,
  • Opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług,
  • Prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
  • Reprezentowanie w postępowaniu sądowym.
 • Prawa spółek handlowych:
  • Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • Przekształcanie, podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • Sporządzanie umów i statutów spółek,
  • Obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych,
  • Reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego,
  • Reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym.
 • Prawa administracyjne i podatkowe:
  • Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • Odwołania od decyzji administracyjnych,
  • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Odwołania od decyzji urzędów skarbowych,
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego i podatkowego.
 • Prawa pracy:
  • Sporządzanie umów,
  • Doradztwo, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych,
  • Reprezentacja przed sądem.