Oferta

Kancelaria reprezentuje Klientów indywidualnych w sprawach z zakresu m.in.:

 • Prawa karnego oraz karnego skarbowego:
  • Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • Udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • Obrona w sprawach o wykroczenia,
  • Reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym w tym obejmującym między innymi wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • Prawa cywilnego:
  • Sporządzanie umów,
  • Sporządzanie opinii prawnych,
  • Sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, współwłasność,
  • Sprawy z zakresu prawa osobowego,
  • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
  • Sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
  • Prawo mieszkaniowe.
 • Prawa rodzinnego oraz opiekuńczego:
  • Rozwód,
  • Separację,
  • Podział majątku dorobkowego,
  • Sprawy o alimenty,
  • Ustalanie zakresu władzy rodzicielskiej.
 • Prawa administracyjnego:
  • Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Odwołania od decyzji administracyjnych,
  • Odwołania od decyzji urzędów skarbowych,
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.